L’epidèmia de l’obesitat creix a Espanya

La Gasol Foundation presenta els resultats principals de l’estudi PASOS, que avalua l’estat de salut dels nens i nenes de 8 i 16 anys.

 • En els últims 20 anys l’obesitat s’ha incrementat en un 8,3% −prenent com a indicador la circumferència de cintura− entre els nens/as i adolescents espanyols.
 • Es constata que a major edat els menors dediquen més temps a l’ús de pantalles i menys temps a la pràctica d’activitat física. Concretament, els adolescents de 4t de l’ESO dediquen 45,6 minuts al dia a la pràctica d’activitat física i passen gairebé 6 hores diàries davant de les pantalles en cap de setmana.
 • Queda demostrada una associació entre factors socioeconòmics i l’obesitat. A major pobresa relativa, majors xifres d’obesitat en la infància.
 • L’adherència a la dieta mediterrània s’afebleix amb el pas dels anys entre els més joves. En les dues últimes dècades el percentatge de nens/as que aconsegueix un nivell alt ha disminuït en un 4’7%.

 

Dilluns 18 de novembre, Madrid. L’obesitat infantil s’ha convertit en un dels majors problemes socials i de salut del segle XXI. En 2016, més de 340 milions de nens/as (de 5 i 19 anys) de tot el món sofria sobrepès o obesitat (OMS) i, si la tendència es manté, en 2025 el nombre de menors de 5 anys amb excés de pes arribarà als 70 milions.

Davant d’aquesta epidèmia global que amenaça greument la salut de les pròximes generacions, la Gasol Foundation −fundació dels germans Gasol que té com a missió la lluita contra l’obesitat infantil− ha posat en marxa l’estudi PASOS (Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish Youth), amb el qual ha avaluat el nivell d’activitat física, el sedentarisme, els estils de vida i l’obesitat de la població infantil espanyola de 8 a 16 anys. Aquesta iniciativa sorgeix de la necessitat de disposar d’evidència científica actualitzada sobre la realitat de l’estat de salut dels menors per poder plantejar i impulsar polítiques i intervencions eficaces.

L’estudi s’ha dut a terme a través d’una mostra representativa i amb mètodes objectius. En total, han participat 3.887 menors de 247 centres educatius de les 17 comunitats autònomes, que han estat avaluats per 13 grups de recerca de tot Espanya.

Resultats principals (informe complet AQUÍ)

 • Sobrepès i obesitat

A Espanya estem sofrint una epidèmia d’obesitat infantil que està afectant de manera rellevant el desenvolupament dels nens/es i adolescents. Un 14,2% dels menors pateix aquesta problemàtica segons l’IMC i un 24,6% presenta obesitat abdominal −el que evidencia la necessitat d’incorporar el mesurament de la circumferència de cintura com a indicador de l’obesitat en la infància.

Seguint la tendència mundial, en les dues últimes dècades, aquesta pandèmia ha crescut entre la població infantil espanyola: un 1,6% segons IMC, i un 8,3% segons obesitat abdominal.

 • Pobresa i obesitat

L’estudi PASOS demostra una clara relació entre el nivell socioeconòmic de les famílies i l’obesitat infantil. A major percentatge de pobresa, major és la prevalença d’obesitat infantil.

 • Pràctica d’activitat física

El 63’3% dels nens/es i adolescents no assoleix els 60 minuts d’activitat física moderada o vigorosa (AFMV) al dia −recomanació de l’OMS. Aquest incompliment és més pronunciat en el gènere femení −el 70,1% de les nenes no arriba al nivell recomanat enfront del 56,1% dels nens−, i entre els adolescents −el 69,9% no compleix la recomanació, enfront del 55,5% dels nens/es.

Al seu torn, l’estudi evidencia que a major edat, menor és el temps dedicat a la pràctica d’activitat física: els adolescents de 4t ESO (16 anys) realitzen 98,2 minuts menys d’activitat física per dia (mitjana) que els menors de 3r de primària (8 anys).

El 74,9% dels menors considera que la seva condició física general és bona o molt bona, encara que aquesta percepció empitjora a major edat i és menys positiva entre els adolescents i entre el gènere femení.

 • Hores dedicades a pantalla

L’OMS aconsella no superar les dues hores diàries dedicades a l’ús de pantalles −televisió, ordinador, tablet, mòbil i/o videojocs. Partint d’aquesta recomanació, s’ha detectat que més de la meitat dels nens/es i adolescents no compleix amb les recomanacions d’ús de pantalles entre setmana (54,4%), situació que s’agreuja durant el cap de setmana, quan gairebé el 80% passa més de dues hores al dia davant de l’ordinador, mòbil, televisió o altres dispositius digitals.

A més, s’aprecia una major predisposició a l’ús de pantalles per part del gènere masculí i aquest ús és major a major edat en tots dos gèneres.

 • Hores de somni

Les hores de somni també incideixen en la probabilitat de presentar obesitat en la infància. Segons l’estudi PASOS, el 40,9% dels nens/es i adolescents incompleix les recomanacions d’hores de somni entre setmana, la qual cosa s’agreuja quan és cap de setmana amb un 48,1%. Si segmentem per edat, s’observa que els adolescents presenten una major tendència a dormir menys hores que les recomanades (si escau: de 8 a 10 hores segons la National Sleep Foundation).

 • Hàbits d’alimentació

L’estudi PASOS posa en relleu una tendència decreixent de l’adherència a la dieta mediterrània per part dels més petits. Avui dia, només el 40% dels menors aconsegueix un nivell alt de seguiment d’aquesta dieta, mentre que l’any 2000, ho feia un 44,7%. Si segmentem per edat, observem que els adolescents segueixen menys la dieta mediterrània. Curiosament, els països de l’arc mediterrani són els que lideren els rànquings d’obesitat infantil a Europa -ocupant, Espanya, la quarta posició.

A més, s’observa que massa nens/es i adolescents segueixen hàbits d’alimentació que van en detriment de la seva salut com desdejunar brioixeria industrial (31,7%), menjar en un restaurant de menjar ràpid almenys una vegada a la setmana (23,1%) o consumir dolços i llaminadures diverses vegades al dia (22%). En canvi, hàbits que asseguren un bon estat de salut, com és el consum de fruites i verdures, són menys freqüents del que seria desitjable. Solament un 15,9% de la població infantojuvenil declara consumir almenys quatre racions de fruita i verdura al dia.

 • Qualitat de vida

Un dels aspectes que més preocupen i que sol passar més desapercebut és el benestar emocional dels nens. Segons l’estudi PASOS, més d’un 20% de la població infantil i adolescent declara sentir-se preocupat/a, trista o infeliç. El percentatge és fins i tot superior entre el gènere femení (25%) respecte al masculí (16,6%) i també és major en l’adolescència (25,7%) que en l’etapa infantil (15,1%). Encara que pugui semblar una xifra baixa, resulta preocupant que persones de tan curta edat autopercebeixin tal estat emocional.

PASOS com a punt de partida

La situació identificada amb l’estudi PASOS 2019 posa en relleu la necessitat de començar a actuar ja per a garantir que els nens i nenes pugin créixer en un entorn segur i saludable que els permeti assolir el seu ple potencial. Per això, des de la Gasol Foundation demanem a les institucions públiques, al sector privat, a la societat civil i al tercer sector que situïn la prevenció de l’obesitat infantil en el centre de l’agenda política i social a través de la posada en marxa de deu peticions:

 • Invertir en polítiques de prevenció de l’obesitat infantil.
 • Activar intervencions comunitàries multinivell i multicomponent.
 • Incorporar la promoció de la salut en les polítiques de reducció de la pobresa infantil. Assegurar una mirada sensible a les desigualtats socials en les polítiques de salut pública.
 • Incrementar les hores i la qualitat de l’educació física.
 • Incorporar la promoció de les hores de somni i la qualitat del descans en les intervencions de prevenció de l’obesitat infantil.
 • Assegurar que els nens/es puguin aconseguir un nivell alt d’adherència a la dieta mediterrània.
 • Garantir els drets de la infància, protegint el seu benestar emocional.
 • Apostar per la recerca sobre l’obesitat i la salut infantil.
 • Reforçar la formació dels professionals dedicats a la infància.
 • Impulsar el pla nacional contra l’obesitat infantil.

 

Pots llegir l’informe complet fent clic AQUÍ