Estudi PASOS

Si ets una família participant, fes clic en el botó per respondre el qüestionari. Entre totes les famílies sortejarem regals per gaudir dels hàbits saludables!

PASOS

PASOS és un estudi pioner l’objectiu del qual és avaluar els estils de vida i la salut de les nenes, nens i adolescents espanyols de 8 a 16 anys i les seves famílies. Aquesta iniciativa sorgeix del compromís de la Gasol Foundation amb la salut infantil i de la necessitat de disposar de dades objectives del nivell d’activitat física dels/es menors d’aquesta franja d’edat; així com tenir evidència científica de l’associació entre l’estat ponderal, els estils de vida i determinants socials i de l’entorn.

La primera edició de PASOS es va dur a terme el 2019, la qual va desvelar algunes xifres a considerar sobre l’estil de vida dels nens, nenes i adolescents, com per exemple:

 • Més d’un 60% de la població infantil i adolescent no compleix amb la recomanació de l’OMS de realitzar com a mínim 60 minuts cada dia d’activitat física.
 • Gairebé un 30% de la població infantil i més del 50% dels adolescents incompleix les recomanacions d’hores de son.
 • Gairebé un 80% dels nens/es i adolescents no compleix la recomanació de l’OMS respecte a l’ús de pantalles.
 • Un 30% dels nens/es i adolescents esmorza brioixeria industrial habitualment.
 • Més d’un 20% de la població infantil i adolescent declara sentir-se preocupada, trista o infeliç.

Metodologia

La metodologia de PASOS combina la recollida de dades antropomètriques dels/les menors i qüestionaris validats sobre estils de vida que contesten els/les mateixos/es alumnes participants a través d’un aplicatiu online en el centre educatiu, així com qüestionaris sobre estils de vida, nivell d’estudis i ocupació que la família emplena.

En aquesta edició, s’incorpora el seguiment als/les participants de 2019; els/les quals podran ser avaluats/des en centres educatius i en farmàcies comunitàries gràcies a la col·laboració de la SEFAC (Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria).

L’Estudi PASOS està impulsat per la Gasol Foundation i coordinat per 14 grups d’investigació de tot el territori.

Per aquesta segona edició s’inclou com subobjectiu de l’estudi, validar un qüestionari breu sobre hàbits alimentaris. Per aquesta validació s’ha seleccionat a l’atzar un 10% dels centres educatius participants en l’estudi

 • Per poder validar el qüestionari sobre hàbits alimentaris i qualitat de la dieta es realitzaran 3 recordatoris de 24 hores (R24h) online on els/les participants registren aliments i begudes que han pres durant les 24h prèvies. Els R24h es realitzaran cada 15 dies i en dies alterns per tal de poder obtenir informació tant de dies entre setmana com de cap de setmana. El R24h s’utilitza per fer una comparativa entre les respostes del qüestionari d’alimentació.
 • Per re-calibrar el qüestionari d’activitat física i poder realitzar una avaluació objectiva del nivell d’activitat física dels infants i adolescents, un 10% va portar al canell (tipus rellotge), durant 7 dies, un dispositiu que va mesurar l’acceleració que duu a terme una persona quan es mou: acceleròmetre. Aquest mètode d’avaluació permet conèixer la intensitat de l’exercici i el patró d’activitat física al llarg del dia de forma més precisa. Els resultats s’han comparat amb les dades del qüestionari d’activitat física (PAU – 7S) auto reportades pels infants i adolescents que es van completar en finalitzar la setmana amb l’acceleròmetre. El qüestionari incloïa preguntes sobre l’activitat física durant la darrera setmana. D’aquesta manera, gràcies a l’avaluació objectiva, ha estat possible calibrar l’instrument de valoració del nivell d’activitat física (PAU-7S).

A l’Estudi PASOS 2022 hi participen un total de:

6500

Nens/es i adolescents

248

Centres educatius

40

Investigadors/es

14

Grups d’investigació

Fins a on arriba PASOS 2022?

Per poder dur a terme el projecte i obtenir una mostra representativa en l’àmbit estatal, la recollida de dades es realitza a través de 244 centres educatius i farmàcies comunitàries de tota Espanya.

FAQ’s de l’Estudi PASOS

Sobre l’Estudi

PASOS és un estudi representatiu sobre els estils de vida i l’estat ponderal de la població espanyola de 8 a 16 anys. La primera edició va tenir lloc el 2019 i, la segona edició, està tenint lloc durant l’any 2022. 

Per aquesta segona edició, a més d’incloure nous participants, també es proposa estudiar i avaluar als participants del 2019 i poder així fer un seguiment fins a l’edat adulta de la seva evolució (estudi longitudinal).

 

El propòsit és conèixer l’impacte de la COVID-19 en els estils de vida i en la salut dels nens i nenes i contribuir a generar evidència científica sobre l’excés de pes, els estils de vida i factors de l’entorn de la població infantojuvenil a España. Addicionalment, es pretén sensibilitzar als/les agents clau sobre la rellevància de la prevenció i la promoció de salut en l’etapa infantojuvenil.

L’investigador principal de l’estudi PASOS és el Dr. Santiago Felipe Gómez Santos, Responsable d’investigació i programes de la Gasol Foundation, que es coordina amb 13 grups d’investigació d’Espanya.

El centre coordinador de l’estudi és la Gasol Foundation, sent el principal investigador de l’estudi, el Dr. Santiago Felipe Gómez Santos, Responsable d’investigació i programes de la Gasol Foundation. A més, es compta amb el suport de 13 grups d’investigació experts en estils de vida i factors de l’entorn que coordinen l’estudi junt amb la Gasol Foundation:

 1. Grupo de Investigación en Nutrición, Ejercicio y Estilo de Vida Saludable (ImFINE). Universidad Politécnica de Madrid.
 2. Grupo de Investigación: Optimización del Entrenamiento, el Rendimiento Deportivo y el Acondicionamiento Físico. Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). 
 3. Grupo de Epidemiologia Nutricional, Actividad Física y Prevención de la Obesidad. Universidad de Málaga. 
 4. Grupo de Investigación en Nutrición. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 5. Grupo de Investigación en Nutrición Comunitaria y Estrés Oxidativo. Universidad de las Islas Baleares.
 6. Grupo de Investigación en Actividad Física y Calidad de Vida (AFYCAV). Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura.
 7. Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias. Fundación Deportiva Municipal de Avilés.
 8. Grupo de investigación Educación, salud y actividad física: estudios de género. Universidad de Coruña. 
 9. Grupo de investigación ELIKOS (ELikadura, arIKeta fisikoa eta OSasuna, Nutrición, Actividad Física y Salud). Universidad Pública de Navarra. 
 10. Grupo de Investigación en Promoción de la Actividad Física para la Salud (PAFS). Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo. Universidad de Castilla La Mancha.
 11. Grupo de investigación en Salud Pública y Epidemiología. Universidad de Alcalá de Henares (UAH).
 12. Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC).
 13. Grupo de investigación en Riesgo Cardiovascular y Nutrición. Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM).

A la població infantil i adolescent espanyola entre 8 i 16 anys que estan matriculats/ades en els cursos de 3r a 6è d’educació primària i de 1e a 4t d’educació secundària. 

Per l’estudi longitudinal, s’evaluarà als/les participants de 2019 i, per tant, l’edat s’amplia fins als 19-20 anys.

Perquè contribueix a conèixer millor com han evolucionat l’estat ponderal i els estils de vida de la població infantojuvenil durant aquest període de temps. I gràcies a aquestes dades és possible activar mesures que contribueixin a millorar la salut de la població infantojuvenil. 

Sobre els qüestionaris

En quina pàgina puc realitzar el qüestionari en línia (online) de les famílies?

El qüestionari és anòmim?

Sí, la identitat dels/les participants mai i en cap concepte serà facilitada.

Què haig de fer si a mitjan qüestionari se’m tanca la finestra i perdo el qüestionari?

Si la finestra del qüestionari es tanca, has d’introduir de nou l’enllaç i el codi numèric indicat en el paper per tornar a començar.

Per què no em deixa avançar a la següent pantalla?

Si no pots avançar a la següent pantalla del qüestionari és perquè hi ha alguna pregunta sense respondre, si us plau revisa les preguntes que queden marcadesPe amb un quadre blau i assegura’t de respondre-les totes abans de donar-li a “Siguiente”.

Per què hi ha un codi numèric al qüestionari?

Perquè a cada nen/a o adolescent participant de l’estudi se l’identificarà mitjançant un codi numèric únic i confidencial. Tant els progenitors/tutors legals com els seus fills/es compartiran el mateix codi numèric. En cap cas les dades es podran identificar amb nom i cognom.

Per què utilitzaran les meves dades?

Els resultats obtinguts d’aquest estudi poden ser publicats en revistes científiques de manera anònima i agrupada.

Un cop realitzat l’estudi, què fan amb les meves dades?

Les dades no es conservaran més temps del necessari per a l’activitat per la qual han sigut recaptades, excepte que existeixi una obligació legal.

Em puc retirar de l’estudi en qualsevol moment?

Sí. Tens el dret de retirar el consentiment, a exercir el dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament, enviant un escrit a la GASOL FOUNDATION o per correu electrònic a proteccion.datos@gasolfoundation.org. En cap cas podràs ser penalitzat, encara que decideixis no participar o retirar-te de l’estudi.

Si en algun moment decideixo retirar la meva participació, què fan amb les meves dades?

En aquest cas les teves dades seran retirades i eliminades de les bases de dades de l’estudi PASOS.

PASOS 2022 en els mitjans de comunicació

 • Cadena SER: 13/05/2022 Entrevista en la Cadena SER al Dr. Santiago Gómez, responsable d’investigació i programes de la Gasol Foundation.

 

 • Onda Cero: 09/06/2022 Entrevista con Ernesto Gasco (miembro del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil), Pau Gasol (deportista y fundador de la ‘Gasol Foundation’ ) y la atleta Teresa Ribera sobre el aumento en el ….

L’Estudi PASOS 2022 és possible gràcies a:


Estudi PASOS 2019

Resultats Estudi PASOS

Es confirma que a Espanya estem sofrint una epidèmia d’obesitat infantil que està afectant de manera rellevant al desenvolupament dels nens/es i adolescents. Un 14,2% de la població infantojuvenil pateix aquesta problemàtica mesurada segons l’Índex de Massa Corporal (IMC) i un 24,5% presenta obesitat abdominal.

La prevalença d’obesitat infantil ha crescut en les dues últimes dècades: un 1,6% segons IMC i un 8,3% segons obesitat abdominal.

Pots descarregar l’estudi PASOS complet en el formulari següent:

Registra’t per descarregar l’Estudi PASOS

"*" indicates required fields

Name*
Hidden

PASOS 2019 va ser possible gràcies a :

Metodologia

La coordinació científica de l’Estudi PASOS ha estat a càrrec de la Gasol Foundation comptant amb el suport de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i la participació de 13 grups d’investigació de tot el territori.

La metodologia de PASOS ha combinat la recollida de dades antropomètriques dels menors i qüestionaris validats sobre estils de vida que van contestar els/les mateixos/es alumnes participants a través d’un aplicatiu online en el centre escolar, així com qüestionaris sobre estils de vida, nivell d’estudis i ocupació que la família va emplenar.

Per a calibrar el qüestionari d’activitat física i poder realitzar una avaluació objectiva del nivell d’activitat física dels nens/es i adolescents, un 10% d’ells va portar al canell (tipus de rellotge), durant 7 dies, un dispositiu que va mesurar l’acceleració que duu a terme una persona quan es mou: acceleròmetre. Aquest mètode d’avalua­ció permet conèixer la intensitat d’exercici i el patró d’activitat física al llarg del dia de forma més precisa. Els resultats s’han comparat amb les dades del qüestionari d’activitat física (PAU – 7S) auto reportats pels nens/es i adolescents que es van completar al finalitzar la setmana amb l’acceleròmetre. El qüestionari incloïa preguntes sobre l’activitat física durant l’última setmana. D’aquesta manera, i gràcies a l’avaluació objectiva, ha estat possible calibrar l’instrument de valoració del nivell d’activitat física (PAU – 7S).

En l’Estudi PASOS 2019 van participar un total de :

3887

Nens/es i adolescents

247

Centres educatius

68

Investigadors/es

13

Grups d’investigació

Fins a on va arribar PASOS 2019?

Per a poder dur a terme el projecte i obtenir una mostra representativa a nivell estatal, la recollida de dades es va realitzar a través de 245 centres educatius de primària i secundària de 121 localitats seleccionades de cadascuna de les 17 comunitats autònomes.

PASOS 2019 en els mitjans de comunicació