COACH+

COACH+ és un projecte innovador que introdueix la promoció d’hàbits saludables a població infantil i adolescent (de 8 a 16 anys) a través d’entitats i clubs esportius de totes les disciplines esportives des de l’esport base.

Els/les entrenadors/es són figures referents per als i les joves esportistes i poden resultar una via molt eficient i motivadora per a la transmissió d’estils de vida saludables en aquesta població. Per això, impulsem un procés de formació i capacitació perquè disposin de coneixement i eines necessàries per incorporar i transmetre dins del propi entrenament, missatges de salut de 4 pilars clau a través del joc i la diversió: l’alimentació saludable, la qualitat i les hores de son, el benestar emocional i l’activitat física.

El projecte busca involucrar tots els agents claus d’una entitat esportiva mitjançant diferents accions com entrenaments saludables, tallers familiars i una sèrie de material comunicatiu i educatiu i un complet pla d’avaluació.

Actualment estem expenent-ho a diferents territoris per generar una gran xarxa de clubs i entitats esportives promotores de la salut

Coneix els resultats de COACH+

nens/es i adolescents participants
entrenadors/es i equip tècnic
entitats esportives de Catalunya,
Madrid i Galicia

Participants

Els esportistes i families participants es vinculen a través de clubs i entitats esportives compromeses amb la promoció d’estils de vida saludables.

A cada entitat es decideix individualment quins equips hi participen entre els esportistes de 8 a 16 anys englobant així totes les etapes de l’esport base i les etapes de formació dels i les esportistes.

equip tècnic, entrenadors i entrenadores de les entitats son un agent clau i referent dins del projecte per impulsar les diferents accions que es proposen.

Calendari

La primera edició del projecte es va implementar el setembre del 2017.

El projecte té una durada d’una temporada esportiva, de setembre a juny.