COACH+

COACH+ és un projecte innovador que introdueix la promoció d’estils de vida saludables a població infantil i adolescent a través de clubs esportius de totes les disciplines des de l’esport base.

Els/les entrenadors/as són figures referents per a la població infantil i adolescent i poden resultar una via eficient i motivadora per a la transmissió d’estils de vida saludables en aquesta població.

A través de COACH + impulsem un procés de formació a entrenadors/as de les categories base (població de 6 a 16 anys) d’entitats esportives, que habitualment no compten amb una formació sobre hàbits saludables.

Al seu torn, i després de la formació contemplada en aquest projecte, disposen de les eines necessàries per a transmetre els missatges de salut a nens/as i joves.

El projecte COACH+ capacita als i les entrenadores per a ser un agent de salut enfront dels seus jugadors i jugadores i les seves famílies. Com a conseqüència es produeix una millora en els hàbits de salut de la població infantil i adolescent amb la qual interactuen.

A més, al projecte s’associa un complet pla d’avaluació que ens permeti demostrar els seus resultats en funció dels objectius marcats.

Aliats Saludables

Participants

Des de la seva primera edició en 2017, el programa COACH+ ha format a més de 70 entrenadors /es, per la qual cosa més de 440 jugadors/es de diverses entitats esportives s’han beneficiat del programa, que segueix actiu en 4 entitats esportives.

Calendari

Les diverses edicions de COACH+ es realitzen durant tota una temporada esportiva, començant habitualment al setembre, i finalitzant al juny.