La Gasol Foundation i Ayuda en Acción promocionen hàbits de vida saludable a Extremadura entre infància en situació de vulnerabilitat

El 44,4% dels/les menors participants presenten obesitat, dels/les quals un 25% estan creixent amb obesitat severa

  • 77 nens/es en risc de pobresa i exclusió social, i les seves famílies, han participat en aquest projecte de promoció d’hàbits de vida saludable a Badajoz i Mérida durant el curs 2020-2021.
  • El 43,5% dels nens i nenes participants no complia la recomanació de l’OMS de realitzar un mínim de 60 minuts d’activitat física moderada o vigorosa cada dia de la setmana.
  • SAFALÍN en Acción s’ha dut a terme gràcies a l’aliança d’Ayuda en Acción i Gasol Foundation, amb el suport de la Fundació ‘La Caixa’, la Fundación Rebross i la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

Dimarts, 30 de novembre de 2021. La primera edició de SAFALÍN en Acción, el projecte de promoció d’hàbits saludables fruit de l’aliança entre la Gasol Foundation −fundació dels germans Pau i Marc Gasol la missió de la qual ésreduir les xifres d’obesitat infantil− i Ayuda en Acción, ha fomentat estils de vida saludable de més de 70 nens i nenes, d’entre 8 i 11 anys, que han participat en el projecte durant el curs 2020-2021, als centres del CEIP Antonio Machado de Mérida i Nuestra Señora de Fátima y Santa Engracia a Badajoz. En total, s’han fet 66 tallers amb les famílies, adaptats a la realitat sociocultural dels centres participants.

Extremadura és una de les comunitats autònomes amb un percentatge més alt de nens i nenes en risc de pobresa d’Espanya, per la qual cosa l’aliança entre la Gasol Foundation i Ayuda en Acción cobra un sentit especial donada l’associació, provada científicament, entre el nivell socioeconòmic de les famílies i la prevalença d’obesitat infantil: els infants i adolescents amb un nivell socioeconòmic més baix tenen 2,5 vegades més probabilitat de presentar obesitat que els més afavorits.

Perfil de les famílies participants

El projecte SAFALÍN en ACCIÓN ha comptat amb la participació de 77 nens i nenes, així com 24 adults —16 mares i 8 professores. El 10,3 % de les mares participants va declarar no saber llegir ni escriure, mentre que el 79 % tenia un nivell d’estudis primaris i/o secundaris. Pel que fa als ingressos anuals per llar, la majoria de les famílies (81 %) tenien ingressos anuals inferiors als 10.000 €, i el 19 % declarava que els seus ingressos anuals es trobaven entre 10.000€ i 15.000€.

Estudi dels estils de vida dels nens/es participants

> Estat Ponderal

Un 44,4% dels nens i nenes participants en el projecte presentaven obesitat (segons IMC) i un 11,1% obesitat severa. A més, el 66,7% dels nens i nenes participants presentava obesitat abdominal. 

> Hores de son

El 93,3% dels nens i les nenes participants complien amb la recomanació de la National Sleep Foundation -entre 9-11 hores de son al dia dels nens i nenes de 8 a 12 anys- pels dies entre setmana. Aquest percentatge de compliment disminueix notablement fins el 43,7% el cap de setmana. 

> Alimentació saludable

El 13,3% de la població infantil participant al projecte presentava un baix nivell d’adherència a la dieta mediterrània, respecte un 46,7% que presentava un nivell intermig i un 40%, un nivell alt. 

> Ús de pantalles 

Pels dies d’entre setmana, només el 26,7% complia amb la recomanació de l’OMS de màxim 2 hores de pantalla al dia (mitjana de minuts diaris: 299 min). A més, als caps de setmana, el percentatge de compliment disminuïa fins el 21,7% (mitjana de minuts diaris: 357 min). 

> Activitat física

El 43,5% dels infants participants no complien amb la recomanació de l’OMS de realitzar un mínim de 60 minuts al dia d’activitat física moderada o vigorosa per a tots els dies de la setmana. 

> Benestar emocional  

D’entre les diferents dimensions del benestar emocional, els “problemes conductuals” i la “hiperactivitat” van destacar com les dues àrees amb més risc pels infants participants.

La necessitat 

La realitat dels infants i de les famílies participants a SAFALÍN en Acción, avaluades a través d’aquest projecte, posen de rellevància la importància d’abordar la problemàtica de l’obesitat infantil des d’un enfocament holístic. La promoció d’hàbits de vida saludable pot ser una eina crucial per la reducció de les desigualtats socials a les quals estan exposats aquests nens i nenes desde la primera infància. D’aquesta manera, projectes com SAFALÍN en Acción haurien de proporcionar no només salut als nens i nenes, sinó també un futur ple d’oportunitats.

El programa SAFALÍN (SAlud-FAmilia-INfancia), que té l’objectiu d’apoderar les famílies per crear comunitats més saludables, s’ha implementat amb èxit des del 2017. En aquests quatre anys, més de 500 nens, nenes i adults han millorat els seus hàbits de vida relacionats amb l’activitat física i l’esport, l’alimentació, el son i el benestar emocional. Aquesta és la primera vegada que el projecte s’implementa fora de Catalunya.