Promoure la resiliència i l’autoeficàcia parental és clau per a la promoció d’hàbits saludables i la prevenció de l’obesitat des de la primera infància

El projecte PRESAFALÍN, pioner a Espanya, revela nova evidència científica sobre aspectes psicosocials dels pares i mares perquè puguin educar en hàbits de vida saludable als seus fills/es

  • L’estudi associat al projecte PRESAFALÍN ha aconseguit avaluar a un total 149 famílies amb nens i nenes d’entre 0 i 3 anys en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. 
  • El 70,5% de les mares i pares participants presenten excés de pes, circumstància que representa un risc perquè els seus fills/es pateixin obesitat. 
  • La resiliència i l’autoeficàcia parental estan associades de manera robusta als aspectes psicosocials clau (coneixements, actituds, habilitats, etc.) per a la promoció d’hàbits de vida saludable. 
  • Fomentar el sentiment de confiança dels pares i mares en la seva capacitat per a educar està associat als estils de vida que els seus fills i filles adoptaran des de la primera infància

 

Dijous, 22 de juliol. Amb l’objectiu d’abordar la problemàtica de l’obesitat des de la primera etapa vital, la Gasol Foundation −fundació dels germans Pau i Marc Gasol la missió de la qual és la lluita contra l’obesitat infantil− i IFA −líder en el sector de distribució de productes d’alimentació i gran consum a Espanya− van llançar a l’octubre del 2020 el projecte pilot PRESAFALÍN, que s’ha desenvolupat durant el curs acadèmic 2020-2021 i que va finalitzar el mes de juny passat. El projecte té com a objectiu la promoció d’hàbits saludables entre famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica amb nens i nenes d’entre 0 i 3 anys.

Aquesta iniciativa, pionera a Espanya, va néixer de la necessitat d’acció identificada per la Gasol Foundation a partir de dades extretes de l’estudi SantBoiSà que revelaven que el 28% dels nens d’entre 3 i 8 anys patia excés de pes i, concretament, el 10% sofria obesitat.

D’altra banda, l’estudi demostrava una associació entre el nivell socioeconòmic i l’obesitat, posant l’accent en l’obesitat severa, la qual afectava en major mesura als nens/es de famílies amb un menor nivell socioeconòmic (4,2%) respecte als més afavorits (1,7%).

Resultats d’impacte PRESAFALÍN

En el marc d’aquest projecte pioner, durant el curs 2021-2022 s’han avaluat un total de 149 famílies a través d’una xarxa de centres socioeducatius i escoles infantils de la Comunitat de Madrid i Catalunya.

> Anàlisi del perfil de les mares i pares participants

Un 90% de les participants eren mares enfront del 10% de pares, la majoria amb una mitjana d’edat de 34 anys. Gairebé un 90% de les famílies participants (87,8%) es trobaven sota el llindar de risc de pobresa situat en els 18.919 € anuals per família. Al seu torn, un 23% tenien un nivell educatiu d’estudis primaris o sense estudis; un 61,9%, estudis secundaris o formació professional; i un 15,1%, estudis universitaris. D’altra banda, un 75% de les participants van néixer fora d’Espanya. A més, el 70,5% de les/els participants presentava sobrepès o obesitat (índex de massa corporal > 25). Aquesta última dada és rellevant ja que els nens o nenes que creixen amb referents adults que presenten excés de pes també tenen una major probabilitat de desenvolupar excés de pes al llarg del seu cicle vital.

> Associació entre resiliència i autoeficàcia parental i hàbits saludables

Dos aspectes importants que promou el projecte PRESAFALÍN són la resiliència i l’autoeficàcia parental al voltant de la promoció d’hàbits de vida saludable. D’una banda, la resiliència és entesa com la capacitat d’anteposar-se i adaptar-se a les situacions adverses que li van esdevenint al llarg de la vida. D’altra banda, l’autoeficàcia parental és el sentiment de capacitat i la confiança dels pares i mares en les seves habilitats educatives per a acompanyar als seus fills/es durant el seu creixement.

Estudis pioners a nivell mundial han assenyalat que aquests dos aspectes, molt relacionats amb el benestar emocional de les famílies, poden condicionar en gran manera el procés d’adopció d’hàbits de vida saludable dels nens i nenes des de la seva primera infància. Per això, la Gasol Foundation va decidir estudiar, per primera vegada a Espanya, l’associació entre la resiliència i l’autoeficàcia parental i factors clau (coneixements, actituds, habilitats, etc.) per a l’adopció d’hàbits de vida saludable relacionats amb l’alimentació, l’activitat física, el somni i el benestar emocional, els quatre pilars per a la prevenció de l’obesitat infantil.

Els resultats són molt clars. Tant la resiliència com l’autoeficàcia parental estan robustament associats als factors que prediuen l’adopció de comportaments saludables, sobretot quant a l’activitat física, seguit de l’alimentació, el somni i, finalment, el benestar emocional. D’aquesta manera, les mares i els pares amb un major nivell de resiliència i autoeficàcia parental (tots dos aspectes mesurats amb qüestionaris validats científicament) presentaven més predisposició a promoure i consolidar hàbits saludables entre els seus fills i filles.

> Revolució en el camp de les intervencions preventives de l’obesitat infantil

D’aquesta manera, es considera que la metodologia del projecte PRESAFALÍN és totalment oportuna i necessària ja que se centra en la promoció de la resiliència i de l’autoeficàcia parental com a aspectes clau per a l’adopció d’hàbits de vida saludable entre els nens i nenes des de la primera infància. A més, és especialment rellevant adoptar aquest enfocament quan la població destinatària del projecte són famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica el nivell d’autoestima de la qual normalment es troba molt més deteriorat que entre la població general.

Això suposa una revolució en el camp de les intervencions preventives de l’obesitat infantil i promoció d’hàbits de vida saludable ja que va més enllà de dir-li als pares i mares quins hàbits saludables han de promoure entre els seus fills i filles (consumir 5 peces de fruita i verdura al dia, realitzar com a mínim 60 minuts d’activitat física moderada o vigorosa al dia, etc.), sinó que també és molt important fer-los sentir segurs i confiats en la seva capacitat per a educar.

A més, els tallers de PRESAFALÍN ofereixen un espai per a compartir les seves experiències adverses al voltant dels hàbits de vida saludable amb altres mares i pares de característiques socioeconòmiques similars.

Podem estar davant un canvi de paradigma en el camp de la promoció d’hàbits de vida saludable: passar de dir-li a la ciutadania quina ha de fer a fer-los sentir capaces de fer-ho i, sobretot, proporcionar-los una xarxa de suport mutu que els permeti sobreposar-se i adaptar-se a l’adversitat. I aquest és l’enfocament empoderador que li estem donant a PRESAFALÍN, així com a altres projectes saludables de la Gasol Foundation”, explica Cristina Ribes, directora executiva de la Gasol Foundation.

“Col·laborem amb la Gasol Foundation des de fa sis anys en la prevenció de l’obesitat infantil i el desenvolupament d’hàbits de vida saludables. PRESAFALÍN és un pas més en la nostra marxa. Estem molt contents de contribuir a incrementar l’eficàcia en la lluita contra el problema mundial de l’obesitat infantil”, segons paraules de Juan Manuel Morales, director general d’IFA.

En els pròxims mesos la Gasol Foundation analitzarà en quina mesura el projecte PRESAFALÍN ha aconseguit augmentar la resiliència i l’autoeficàcia parental i quina efecte pot tenir aquest augment sobre els hàbits de salut en el nucli familiar i, especialment, entre els nens i nenes de 0 a 3 anys.