LA GASOL FOUNDATION SOL·LICITA A LA COMUNITAT DE MADRID REVISAR LES MESURES ADOPTADES PER A GARANTIR UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE A TOTS ELS NENS I NENES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

  • El confinament està suposant una deterioració generalitzada dels hàbits de salut dels menors, no únicament de la seva alimentació, sinó també de la seva activitat física, rutines de son i el seu benestar emocional.
  • Segons dades de l’Estudi PASOS 2019, el 34,9% dels nens i nenes d’entre 8 i 16 anys té sobrepès o obesitat, que afecta en major mesura als col·lectius més vulnerables. En la Comunitat de Madrid, la prevalença d’obesitat o sobrepès entre els menors de 2 a 14 anys és del 29,7% (2016).

 

Madrid/Barcelona, 4 de maig de 2020– Davant les recents declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, relatives als menús facilitats a menors en situació de vulnerabilitat de la Comunitat de Madrid, la Gasol Foundation manifesta la seva enorme preocupació davant les mesures adoptades i les seves conseqüències negatives que poden comportar en la salut dels nens i les nenes.

L’entitat vol recordar a tots els representants públics de tots els nivells de les administracions públiques i a les entitats privades que l’epidèmia de l’obesitat infantil, encara que silenciosa, és una realitat a Espanya, on segons dades de l’Estudi PASOS 2019, el 34,9% dels nens i nenes d’entre 8 i 16 anys té sobrepès o obesitat, i a més l’evidència científica  demostra que afecta més els col·lectius més vulnerables.  Concretament, segons dades de l’Enquesta Nacional de Salut 2017, l’obesitat es triplica en la població infantil de 4 a 14 anys en risc d’exclusió social (15,9%) respecte a les famílies més afavorides (4,6%). En el cas concret de la Comunitat de Madrid, segons dades de l’estudi de prevalença de malnutrició infantil en la Comunitat de Madrid , la prevalença d’obesitat o sobrepès entre els menors de 2 a 14 anys se situa en el 29,7%.

La Gasol Foundation ha manifestat des de l’inici de la crisi del COVID-19 la seva  preocupació per les conseqüències que a curt, mitjà i llarg termini tindrà en la salut dels nens i nenes en situació de vulnerabilitat i per això es va posar a disposició de la Comunitat de Madrid per a revisar les mesures adoptades i buscar alternatives que els garantissin una alimentació saludable durant aquest període d’excepció.

La Gasol Foundation expressa la seva enorme preocupació per les mesures adoptades per la Comunitat de Madrid, les quals ja es porten implementant des de fa dos mesos i tot apunta al fet que la situació es dilatarà en el temps. L’exposició prolongada a una alimentació no saludable, tenint en compte que no hi ha data prevista per a la reobertura dels menjadors escolars on es tracta de garantir una oferta de menús equilibrats i nutritius, contribuirà a la deterioració de la salut entre les famílies més vulnerables, la recuperació posterior de la qual serà cada vegada més complicada. A més, la fundació recorda que el confinament està suposant una deterioració generalitzada dels hàbits de salut dels menors, no sols els relatius a la seva alimentació, sinó també als d’activitat física, les rutines de son, i el seu benestar emocional.

La crisi sanitària pel COVID-19 comportarà una crisi social i econòmica sense precedents, i des de la Gasol Foundation es continua treballant per a preservar els estils de vida saludables entre els col·lectius en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, els hàbits de salut dels quals ja es trobaven més deteriorats abans de la crisi COVID-19 i advoca per totes aquelles mesures que, a més de respondre a la situació d’emergència, ho fan tenint en consideració la salut i el desenvolupament dels nens i nenes en el present, com a inversió per a l’avui i el demà de la societat.

En aquest context, la Gasol Foundation torna a posar-se a disposició de la Comunitat de Madrid per a la revisió de les mesures adoptades i demana a tots els agents públics i privats que estan donant resposta a la crisi sanitària i social del COVID-19 que la protecció i promoció de la salut dels nens i nenes a curt, mitjà i llarg termini estiguin incloses en les iniciatives socials i polítiques. La promoció d’hàbits de vida saludable hauria de ser un element essencial per a la reducció de les desigualtats socials.

Junts, podem contribuir a reduir l’impacte negatiu que la crisi del COVID-19 està tenint i tindrà, de forma agreujada en el futur pròxim, en la salut dels nens i nenes.