ÒRBITA La Llagosta

ÒRBITA és un programa comunitari per a la promoció d’hàbits saludables en la infància i l’adolescència

Aquesta iniciativa fomenta comunitats saludables a través de la coordinació de multitud de projectes i accions de promoció d’estils de vida saludable que es duen a terme gràcies a la implicació dels sectors claus dels municipis per contribuir al desenvolupament integral dels nens, nenes i adolescents. 

El projecte ÓRBITA4kids es duu a terme actualment en els municipis de Sant Boi de Llobregat i La Llagosta, tots dos a la província de Barcelona.

Participants

ÒRBITA és una iniciativa de la qual es beneficien els més de 2.000 nens i nenes i adolescents del municipi de La Llagosta.

Calendari

Les accions saludables del projecte van arrencar al novembre de 2021 i s’estendran fins a juny de 2022.