Més del 60{485ca19174dc24852caba02ff3508a799105547b075b217f4472f394c39933d7} dels menors no compleix amb la recomanació d’activitat física

La Gasol Foundation presenta els resultats preliminars de l’Estudi pioner PASOS que avalua el nivell d’activitat física i sedentarisme dels nens i adolescents a Espanya

 • El grau d’incompliment s’accentua entre les nenes: el 70,4% no arriba al nivell recomanat enfront del 56% dels nens.
 • Gairebé el 80% dels nens / es i adolescents excedeix el temps d’ús de pantalla recomanat per l’OMS (menys de 2 hores / dia) en cap de setmana.
 • Més d’un terç dels menors presenta sobrepès o obesitat. En els últims anys, la prevalença d’obesitat abdominal ha augmentat en un 7’9%.

Consulta els resultats preliminars de l’Estudi PASOS:

>Presentació
>Diptic

“Estudiar el nivell d’activitat física i sedentarisme dels nens i adolescents a casa nostra és necessari per poder impulsar polítiques i intervencions educatives que contribueixin a prevenir l’obesitat infantil i les malalties que aquesta comporta a llarg termini”, explica Pau Gasol, president de la Gasol Foundation. Amb aquest objectiu, i després de la identificació de manca de dades objectives sobre la salut dels menors a Espanya, la Gasol Foundation -fundació dels germans Pau i Marc Gasol l’objectiu és la lluita contra l’obesitat infantil-ha presentat avui els resultats preliminars de l’Estudi pioner PASSOS (Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish Youth).

Per primera vegada al nostre país, s’ha avaluat l’activitat física, el sedentarisme, els estils de vida i l’obesitat de la població infantil d’entre 8 i 16 anys a través d’una mostra representativa i amb mètodes objectius, la qual cosa ha permès obtenir una fotografia el més ajustada possible a la realitat. En total, han participat 3.803 menors de 245 centres educatius de les 17 comunitats autònomes, que han estat avaluats per 13 grups de recerca de tot Espanya.

Resultats preliminars 

 • Pràctica d’activitat física 

Segons els resultats preliminars de l’Estudi PASOS, el 63’6% dels nens / es i adolescents no arriba als 60 minuts d’Activitat Física Moderada o Vigorosa (AFMV) al dia -recomanació de l’OMS. Aquest incompliment és més pronunciat en el gènere femení -el 70,4% les nenes no arriba al nivell recomanat enfront del 56% dels nens-, i entre els adolescents -el 72,4% dels alumnes de secundària no compleix la recomanació, davant del 55% dels de primària.

Al seu torn, l’estudi demostra que els adolescents de 4t ESO (16 anys) realitzen 106 minuts menys d’activitat física per dia (mitjana) que els menors de 3r de primària (8 anys).

 • Hores dedicades a pantalla 

Per mesurar el sedentarisme dels menors, s’ha avaluat el temps d’ús de pantalles -televisió, ordinador, tablet, mòbil i / o videojocs- prenent com a referència la recomanació de l’OMS, que aconsella no superar les dues hores diàries. Partint d’aquesta consideració, s’ha detectat que més de la meitat dels nens / es i adolescents no compleix amb les recomanacions d’ús de pantalles entre setmana (54%), situació que s’agreuja durant el cap de setmana, quan gairebé el 80 % passa més de dues hores al dia davant de l’ordinador, mòbil, televisió o altres dispositius digitals.

A més, s’aprecia una major predisposició a l’ús de pantalles per part dels / les adolescents -de 12 a 16 anys-, pel que fa als nens / es de primària -de 8 a 11 anys. De la mateixa manera, l’incompliment és més pronunciat en el gènere masculí durant la infància i l’adolescència.

Entre setmana, l’ús de pantalles és molt més gran en els / les adolescents de 4t de l’ESO (144 min. Mitjana dia) respecte als participants de 3r de primària. En cap de setmana, aquesta diferència arriba als 172 minuts.

 • Prevalencia de sobrepeso y obesidad 

Els resultats preliminars de l’Estudi PASSOS revelen que més d’un terç dels nens / es i adolescents espanyols (34’9%) presenta sobrepès o obesitat segons índex de massa corporal (IMC) -concretament, el 14’2% té obesitat i el 20,7%, sobrepès.

No obstant això, si prenem com a referència la circumferència de cintura, el percentatge d’obesitat abdominal (23,8%) resulta pràcticament un 10% superior al calculat segons

l’IMC. Aquesta diferència evidència la necessitat d’incorporar el mesurament de la circumferència de cintura com a indicador de l’obesitat en la infància. D’altra banda, és important ressaltar que, en les últimes dues dècades, el percentatge de població infantil i adolescent que presenta obesitat abdominal ha augmentat en un 7,9% (dades comparatives amb la enKid).

PASOS com a punt de partida 

Després d’aquests resultats preliminars l’Estudi PASSOS, Pau Gasol ha llançat cinc peticions a les institucions públiques, al sector privat, a la societat civil i al tercer sector amb l’objectiu de garantir el desenvolupament dels nens / es en un entorn segur i saludable que els permeti assolir el seu ple potencial:

 • Invertir en polítiques de prevenció de l’obesitat infantil que aconsegueixin frenar el deteriorament d’hàbits que es produeix al llarg de la infància i de l’adolescència.
 • Posar en marxa intervencions comunitàries que promoguin la salut i que siguin capaços d’arribar tots els sectors clau en què els nens es desenvolupen: escoles d’infantil, primària i secundària; centres sanitaris; centres esportius; entitats de lleure; ajuntaments; comerços locals.
 • Incrementar les hores i la qualitat de l’educació física en els centres educatius, alhora que el Consell Superior d’Esports, al costat de les comunitats autònomes i municipis, haurien de reforçar les iniciatives de foment de l’activitat física i l’esport fora de l’àmbit escolar .
 • Reforçar la formació dels equips de pediatria i altres professionals de l’àmbit sanitari en la prevenció de l’obesitat infantil.
 • Impulsar el Pla Nacional contra l’Obesitat Infantil, amb assignació pressupostària, liderat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, que impliqui totes les administracions públiques estatals, autonòmiques i locals i altres entitats relacionades amb la matèria.

 

Suport institucional i col·laboradors

La coordinació científica de l’Estudi PASSOS ha anat a càrrec de la Gasol Foundation comptant amb el suport de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). Aquesta iniciativa compta amb Fundació Probitas com a col·laborador principal, i amb Banco Santander i Barça Foundation com a aliats saludables. L’estudi ha estat possible gràcies al suport institucional del Ministeri d’Educació i Formació Professional, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social a través de AESAN, l’Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, el Consell Superior d’Esports, el Consell General de Col·legis professionals de l’Educació Física i l’Esport i les Conselleries d’Educació i / o Salut de les 17 comunitats autònomes.