La promoció de la salut, clau per a combatre l’obesitat infantil i altres pandèmies com la de la COVID-19

La pandèmia de la COVID-19 ha obert un nou escenari de debat a nivell mundial sobre epidemiologia i salut pública. La societat és cada vegada més experta sobre els determinants que influeixen en una malaltia i és cada vegada més conscient de la importància de la prevenció i de les opinions dels experts per a protegir la salut pròpia i la dels altres.

En aquest context, des de la Gasol Foundation creiem que és el moment de repensar algunes consideracions clàssiques sobre una altra pandèmia altament estesa però silenciosa: l’obesitat infantil. Normalment, l’obesitat infantil s’ha considerat com un problema de salut que depèn en gran mesura dels comportaments individuals i l’abordatge dels quals ha de ser principalment des dels centres sanitaris. Per contra, l’evidència científica demostra que les seves causes profundes, així com les seves conseqüències, són completament  socials. Per aquesta raó, considerem adequat afirmar que l’obesitat infantil és una malaltia social que ha d’abordar-se amb la plena participació i el compromís de totes les institucions clau dins del sector públic, el privat i el tercer sector. La transmissió social de l’obesitat infantil és alta perquè els nens són altament influenciables pels comportaments de la família, del seu grup d’iguals, dels seus referents públics i celebritats que segueixen, així com pel màrqueting, les condicions de vida o les lleis governamentals que determinen el seu estil de vida quant a la seva alimentació, activitat física, hores de son i benestar emocional.

La pandèmia de la COVID-19 va exacerbar les causes de la pandèmia de l’obesitat infantil i va agregar urgència per a abordar-la amb estratègies eficaces de promoció de la salut amb un enfocament de justícia social per a reduir desigualtats. D’una banda, diversos estudis, inclòs un de la Gasol Foundation, mostren que els quatre factors de l’estil de vida esmentats anteriorment i els seus determinants socials estan fortament associats a la pandèmia de l’obesitat infantil i altres malalties cròniques no transmissibles que suposen un factor de risc en el pronòstic de la COVID-19. D’altra banda, totes dues pandèmies mostren un patró de transmissió similar als països amb ingressos alts: la transmissió és més alta i accelerada en les comunitats  que sofreixen majors desigualtats socials i, a més, la seva salut es veu més perjudicada.

Llavors, és menys urgent abordar l’obesitat infantil que la COVID-19? O són totes dues pandèmies igual d’urgents?

La coexistència de les dues pandèmies produeix una paradoxa que pot afectar negativament la prevalença de l’obesitat infantil. El confinament ajuda a controlar la transmissió de la COVID-19, però s’espera que deteriori els hàbits de salut i el benestar dels nens i nenes. El tancament de les escoles, d’entitats d’oci i altres centres comunitaris a tot el món esta completament justificat per a controlar l’expansió del coronavirus, però també està danyant els hàbits saludables i el benestar de les comunitats en general, així com determinant de manera rellevant el desenvolupament dels nens i nenes, especialment dels més vulnerables. En general, la seva principal font de motivació per a tenir un estil de vida actiu i saludable sorgeix d’aquests sectors clau, ja que la comunitat i l’ entorn social on creixen, normalment, careixen d’ estímuls que propicien un estil de vida saludable.

Com si això no fos suficient, l’alta prevalença i severitat de la COVID-19 en àrees desfavorides socioeconòmicament ha requerit un temps de confinament més estricte i prolongat, especialment en les grans àrees metropolitanes on la Gasol Foundation centra els seus esforços. Els estudis relacionats amb les conseqüències del confinament mostren increments del nivell de sedentarisme i temps de pantalla, dificultats per a accedir a aliments saludables, dificultats per a dormir les hores de son recomanades  i un major nivell d’estrès en els adults/es, que habitualment es transmet als nens/es. L’estil de vida que es deriva d’aquesta deterioració dels hàbits saludables pot determinar profunda i negativament l’evolució de l’estat del pes dels nens i nenes.

Per si no fos prou, la crisi social i econòmica ja està provocant un increment de la desocupació i les desigualtats socials i les prediccions són negatives en quant al desenvolupament del benestar social i econòmic dels països en els pròxims anys.

Per tot allò comentat anteriorment, la Gasol Foundation considera que promoure estils de vida saludables entre les poblacions en situació de vulnerabilitat socioeconòmica  és ara més urgent que mai i una eina clau per a combatre l’obesitat i qualsevol altra pandèmia. La implementació d’estratègies efectives de promoció de la salut pot contribuir a la reducció de les desigualtats socials i de salut en els anys i dècades següents.

Resposta de la Gasol Foundation per a prevenir l’obesitat infantil i promoure estils de vida saludable durant la pandèmia de la COVID-19

La pandèmia de la COVID-19 va obligar la Gasol Foundation a detenir les seves activitats presencials a Espanya i els Estats Units. Els mesos entre març i agost solen ser de molta activitat perquè són els mesos previs a la finalització del curs escolar, i és quan els projectes implementats a través de campaments d’estiu tenen lloc. Alguns exemples són FIVALÍN o COACH+ a Espanya i Vida! Health & Wellness o ENERGY als Estats Units. De la mateixa manera, estudis observacionals com SantBoiSà a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) s’han vist interromputs.

Per a adaptar-nos a la situació, hem dut a terme noves iniciatives que ens han permès continuar difonent missatges saludables entre les comunitats en situació de vulnerabilitat amb les quals treballem i hem creat aliances per a poder fer front a noves amenaces per a seguir un estil de vida saludable a causa de la COVID-19. Alguns exemples són:

  • Somriures saludables: projectes com FIVALIN o SAFALIN, utilitzen com a part de la intervenció, un sistema de missatgeria instantània per arribar a les famílies amb missatges saludables. Des de mitjan març fins a mitjan juny de 2020, els recursos de promoció de la salut compartits a través d’aquests canals s’han intensificat en crear l’estratègia de “Somriures saludables”. Els educadors de la Gasol Foundation i el seu president, Pau Gasol, han participat activament a través de vídeos i també s’han utilitzat altres materials pedagògics.
    • Projecte MILES: la Gasol Foundation està participant en un consorci europeu d’escoles de secundària, amb el rol d’avaluar els efectes sobre la salut i el rendiment acadèmic d’una hora diària d’educació física i de realitzar pauses actives. Durant aquest període, escoles de Finlàndia, Alemanya, Espanya, Itàlia, Turquia i Portugal han distribuït enquestes sobre hàbits de salut entre el seu alumnat que permetran conèixer el nivell de deterioració dels estils de vida en funció de les restriccions de cada país i el període de confinament.
  • Accés a una alimentació saludable: en resposta a la creixent necessitat entre les famílies en situació de vulnerabilitat, col·lectiu amb el qual treballem de manera prioritària, des de la Gasol Foundation impulsem diverses iniciatives per a garantir l’accés a una alimentació variada, equilibrada i de qualitat nutricional, com la que vam dur a terme en la Comunitat de Madrid, i també associant-nos amb World Central Kitchen per a proporcionar menjars calents i subministraments bàsics a famílies a Espanya (L’Hospitalet de Llobregat, Madrid i Sevilla), així com als Estats Units (Inglewood, Califòrnia, Sant Antoni i Texas). La distribució també va incloure activitats pedagògiques creades per la fundació per a mantenir els nens i nenes actius/ives mitjançant la pràctica d’hàbits saludables en la llar que fossin capaços de promocionar la cohesió familiar i arrencar somriures saludables.
  • Donació de més de 500 contes a 15 entitats socials amb l’objectiu de promoure la salut, el benestar emocional i el vincle familiar en les llars. Els contes, que fomenten de manera transversal un estil de vida saludable, s’han distribuït entre famílies amb nens/es entre 2 i 5 anys d’edat.

A més, alguns dels professionals dedicats a la implementació de projectes han contribuït a la creació de noves iniciatives que aviat començaran la seva etapa pilot, perquè volem abordar la urgència de prevenir l’obesitat infantil i augmentar el nostre abast i impacte en els pròxims anys.

Des de la Gasol Foundation, considerem essencial combinar enfocaments a curt termini amb projectes a mitjà i llarg termini capaços de generar motivació i inspiració entre les comunitats en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Alhora, la crisi de la COVID-19 està confirmant algunes qüestions que hauria de tenir en compte tota la societat,  i que estan completament alineades amb la visió estratègica de la Gasol Foundation:

  • La prevenció com l’eina més valuosa per a: 1) protegir la salut individual i col·lectiva 2) reduir les desigualtats socials i de salut 3) promoure el desenvolupament dels nens/es i de les comunitats.
  • La recerca com la major font de coneixement per a abordar eficientment els desafiaments de la societat i com el major fonament per a la innovació.
  • L’accés universal als serveis de salut salva vides i pot contribuir a promoure estils de vida saludables
  • La prevenció de l’obesitat infantil i de les malalties no transmisibles, així com la promoció d’estils de vida saludables, han d’estar al centre de l’agenda política.

Totes les comunitats del món, especialment les més vulnerables, han de tenir l’oportunitat de tenir accés a una nutrició saludable, practicar activitat física en entorns segurs, per a garantir un somni i descans de qualitat i suficient, així com el benestar emocional. Aquests comportaments contribueixen a prevenir l’obesitat infantil i a estar preparats per a qualsevol altra pandèmia com la de la COVID-19.