L’obesitat afecta més als nens que creixen en situació de pobresa

Amb motiu del Dia Mundial de l’Obesitat, la Gasol Foundation presenta dades comparatives entre la mitjana nacional i la població vulnerable que participa en els seus programes

  • El 54,3% dels nens/es en situació de vulnerabilitat que participa en projectes de la Gasol Foundation presenta excés de pes, xifra que es desmarca del 36,2% de la mitjana nacional, segons l’estudi PASOS 2019.
  • L’obesitat abdominal afecta a un 43,8% dels nens/es de 8 a 12 anys en risc d’exclusió social respecte a un 24,7% de la mitjana nacional.

 

4 de març de 2020 – Amb motiu del Dia Mundial de l’Obesitat (4 de març), la Gasol Foundation —fundació dels germans Pau i Marc Gasol centrada en la lluita contra l’obesitat infantil— ha organitzat l’acte “Obesitat i Pobresa Infantil”, que ha comptat amb la participació del Sr. Ernesto Gasco, Alt Comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil. En aquesta sessió, s’han presentat dades comparatives sobre l’excés de pes i els estils de vida entre els nens/es de 8 a 12 anys en situació de vulnerabilitat que participen en projectes de la Gasol Foundation i els menors espanyols avaluats en l’estudi representatiu PASOS 2019.

Amb les noves dades comparatives, es profunditza en l’evidència sobre l’associació entre el nivell socioeconòmic de les famílies i la prevalença d’obesitat en els menors així com el detriment dels seus hàbits saludables.

“Si Espanya es troba entre els països amb els índexs d’obesitat més greus del món (el segon a Europa), segons l’OMS, el greu problema de pobresa infantil que colpeja també a Espanya en aquests moments, provoca que l’obesitat entre els nens/es i joves per causa dels escassos recursos econòmics de les seves famílies s’hagin convertit en un explosiu còctel que no només marca la salut en el present sinó que condiciona el futur de la nostra societat”, afirma Ernesto Gasco, Alt Comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil.

Població vulnerable analitzada

A Espanya tenim 2,2 milions de nens i nenes en situació de pobresa o exclusió, quasi un 30% del total, i les seves possibilitats de patir obesitat o sobrepès són molt superiors que les de la resta de menors.

D’acord amb aquesta realitat, una de les línies prioritàries de la GasolFoundation és la dirigida a famílies en risc d’exclusió social. “Sabem, i avui aportem encara més evidència científica, que els nens i nenes amb menors recursos són els més afectats, i de forma més notable, per l’epidèmia de l’obesitat. Per això, des de la Gasol Foundation centrem els nostres esforços en la promoció d’hàbits saludables entre famílies en situació de vulnerabilitat. Volem contribuir a la reducció de les desigualtats en salut i garantir, així, el benestar i el ple desenvolupament de tots els nens i nenes”,  afirma Cristina Ribes, directora executiva de la Gasol Foundation.

Per a poder realitzar aquesta anàlisis comparativa entre població vulnerable i la mitjana nacional, s’ha partit d’una mostra de 318 nens i nenes d’entre 8 i 12 anys que participen en projectes de la Gasol Foundation a Barcelona i àrea metropolitana. El nivell d’estudis, l’ocupació i els ingressos anuals de la unitat familiar són els aspectes considerats per a definir el nivell de vulnerabilitat de la població analitzada.

Per una altra part, la mitjana nacional amb el que s’ha comparat prové d’una mostra representativa de 1.698 nens i nenes de la mateixa franja d’edat que van ser avaluats l’any 2019 gràcies a l’estudi PASOS, impulsat i coordinat per la Gasol Foundation.

Resultats comparatius entre població vulnerable i mitjana nacional segons estudi PASOS 2019

> Obesitat

Segons l’Índex de Massa Corporal (taula de creixement de l’OMS), el 54,3% dels nens en situació de vulnerabilitat de 8 a 12 anys presenta excés de pes, davant el 36,2% de la mitjana nacional. Concretament, el 34,1% dels menors amb baixos recursos pateix obesitat, mentre que, segons dades de l’estudi representatiu PASOS, l’obesitat afecta el 17,5% dels menors espanyols.

L’obesitat abdominal —coeficient de la circumferència de la cintura respecte a l’alçada— afecta un 43,8% dels nens/es en risc d’exclusió social respecte a un 24,7% de la mitjana a nivell nacional.

> Activitat física

Només el 14,2% dels menors de famílies amb pocs recursos compleix la recomanació de l’OMS, segons el qual els nens i nens dediquen un mínim de 60 minuts al dia per a la pràctica d’activitat física. Aquesta dada contrasta amb la mitjana nacional, que s’eleva a un 42,3%.

En total, la població vulnerable dedica una mitjana de 76,6 minuts al dia a realitzar activitat física, mentre que el nivell de la mitjana nacional supera les dues hores (138,6 minuts).

> Condició física percebuda

El percentatge de menors que considera bona o molt bona la seva condició física entre la població vulnerable és d’un 69,2% mentre que aquest percentatge ascendeix a un 85’4% en la mitjana nacional. De la mateixa manera, l’autopercepció de la condició cardiorespiratòria, de la força muscular, de la velocitat/agilitat i de la flexibilitat és bona o molt bona en un percentatge menor quan parlem de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Podem dir que els nens amb menys recursos tenen una pitjor percepció de la seva condició física.

Seguint aquesta tendència, els nens en risc d’exclusió social tenen una percepció menys positiva del seu estat de salut (84,94 punts sobre 100 enfront dels 87,72 punts sobre 100 de la mitjana nacional).

Altres resultats sobre hàbits saludables en població infantil vulnerable

A més, l’anàlisi de les dades fa evident la deterioració dels hàbits saludables associats a l’obesitat infantil, com per exemple:

> Hores dedicades a pantalles

Només el 48’40% dels menors compleix la recomanació d’ús de pantalles que estableix l’OMS —menys de 2 hores diàries— entre setmana, percentatge que es redueix al 10,50% en cap de setmana.

> Alimentació

Només la meitat de la població infantil vulnerable analitzada (56,2%) presenta el nivell recomanable d’adherència a la dieta mediterrània, la qual es caracteritza per un elevat consum de fruites, verdures, hortalisses, fruita seca, peix, llegums i oli d’oliva.

> Hores de son

Entre setmana, un 27% de la població vulnerable analitzada no compleix amb les recomanacions d’hores de somni per a aquesta franja d’edat (de 9 a 11 hores).

Recomanacions

Amb aquestes dades, i amb motiu del Dia Mundial de l’Obesitat, des de la Gasol Foundation volem demanar que les polítiques de prevenció de l’obesitat infantil i promoció d’hàbits de vida saludables prioritzin els col·lectius més vulnerables i que en les estratègies de reducció de la pobresa s’inclogui la promoció de la salut com una via eficaç per a reduir les desigualtats socials existents al nostre país.