Els hàbits saludables retrocedeixen a la infància respecte al 2019, especialment entre els nens/es en situació de vulnerabilitat

Un 40% de les nenes i adolescents es mostren tristes, infelices o preocupades, segons l’informe PASOS 2022-2023 de la Gasol Foundation

  • La prevalença d’obesitat infantil és més gran entre els participants de gènere masculí (14,9 %) i en la població de 8 a 12 anys (15,6 %).
  • Es confirma novament que l’epidèmia d’obesitat infantil a Espanya presenta un gradient socioeconòmic: els nens i nenes matriculats a centres educatius amb una renda mitjana menor per persona presenten un nivell d’obesitat més alt.
  • L’estudi de la Gasol Foundation mostra un deteriorament en els hàbits d’alimentació, l’ús de pantalles, les hores de son, l’activitat física i el benestar emocional i la qualitat de vida entre els infants de 8 a 16 anys a Espanya.

Dimecres, 12 de juliol de 2023. L’estat de salut de la infància, i, per tant, de la societat, ha empitjorat en els darrers tres anys, segons l’estudi PASOS 2022-2023 de la Gasol Foundation -fundació dels germans Pau i Marc Gasol per prevenir l’obesitat infantil. Mentre que el nivell d’obesitat i sobrepès es manté a la població de 8 a 16 anys a Espanya, les variables de qualitat de vida, ús de pantalles, hores de son, alimentació i activitat física empitjoren respecte a la primera edició de l’estudi, que es va presentar el 2019.

“Som davant d’una situació extremadament preocupant, amb greus conseqüències a curt, mitjà i llarg termini”, ha afirmat Cristina Ribes, directora executiva de la Gasol Foundation. “Estem vivint un deteriorament accelerat dels hàbits de vida dels nens i les nenes, especialment entre aquells que viuen en situació de vulnerabilitat socioeconòmica”.

Els resultats principals de la segona edició de PASOS s’han presentat aquest matí a l’auditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en un acte que ha comptat amb la participació de la Dra. Anna Veiga, directora de la Fundació Probitas; la Dra. Marta Segú, directora de la Fundación FCBarcelona –totes dues entitats col·laboradores principals de l’estudi–; així com Cristina Ribes, directora executiva de la Gasol Foundation; el Dr. Helmut Schröder, investigador sénior de l’Institut de Recerca Hospital del Mar i coordinador del grup 30 del CIBERESP; i el Dr. Santi F. Gómez, investigador principal de l’estudi.

Creixen les desigualtats socials en salut
Els resultats principals de PASOS, que amplien les conclusions preliminars presentades al gener per Pau Gasol, president de la Gasol Foundation, i Carolina Darias, exministra de Sanitat, tornen a confirmar que la pandèmia d’obesitat infantil afecta més aquells nens i nenes i adolescents que viuen en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Concretament, un 6,7% més de la població infantojuvenil matriculada a centres educatius ubicats en una secció censal amb una menor renda mitjana per persona i any presenten obesitat.

Aquesta tendència preocupant també s’aprecia en el cas de l’obesitat severa, que creix lleugerament en els entorns amb un percentatge més alt de pobresa infantil, mentre que en aquelles àrees amb menor pobresa infantil, es redueix. Així, es confirma que en el curt període avaluat hi ha una tendència a l’increment de les desigualtats socials en relació amb les condicions més extremes de l’obesitat infantil.

“L’obesitat infantil és un repte complex, que afecta tota la societat: hem de fer un esforç decidit, contundent i multisectorial per frenar aquesta problemàtica social que va molt més enllà de la salut pública”, ha comentat el Dr. Santi F. Gómez, director global de Recerca i Programes de la Gasol Foundation i investigador principal de l’estudi PASOS. “Prevenir i reduir l’obesitat infantil significa dotar d’oportunitats els nens i les nenes per créixer de forma saludable, i avançar, així, en 14 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que estan impactats per l’obesitat”.

Resultats principals de l’estudi PASOS 2022-2023
Els resultats principals de l’estudi indiquen que un 32,2% de nens/es i adolescents declara tenir problemes en relació amb el benestar emocional. Aquest percentatge ha crescut substancialment des del 2019, quan se situava en un 19,8 %. A més, aquest creixement és molt més accentuat per al gènere femení (assolint el 40 % el 2022-2023), en la població adolescent (42,4 %) i en la de més pobresa infantil (30,1 %). Alhora, en els darrers 3 anys, la percepció dels nens/es del seu propi estat de salut s’ha deteriorat considerablement, disminuint en més de 6 punts (en una escala de 0 a 100). Aquest decreixement arriba gairebé als 9 punts per a la població de menor nivell socioeconòmic, tant segons el nivell de renda mitjana per any com segons nivell de pobresa infantil.

Pel que fa a l’ús de pantalles, la mitjana és elevadíssima tant durant la setmana (193,9 minuts de mitjana al dia) com els caps de setmana (288,4 minuts), xifres que superen les dades del 2019-2020, on la situació ja era preocupant. Una situació similar es produeix quan analitzem les hores de son, ja que gairebé la meitat dels nens, nenes i adolescents a Espanya no compleixen les recomanacions d’hores de son diari tant entre setmana com el cap de setmana. El percentatge d’incompliment és més gran entre les participants de gènere femení (47,6 %) de dilluns a divendres.

Pel que fa a l’alimentació, el nivell d’adherència a la dieta mediterrània retrocedeix respecte del 2019 fins a 6,48 punts en una escala de -4 a 12 punts. Només un 37% de la població infantojuvenil assoleix un nivell alt d’adherència a la dieta mediterrània, una reducció de més de 3 punts respecte al 2019-2020; mentre que un 12% ja presenta un nivell baix, un increment de gairebé 2 punts respecte al 2019-2020. El deteriorament en els hàbits d’alimentació també és més gran a la població de menor nivell socioeconòmic.

En el cas de l’activitat física, la mitjana de minuts dedicats a la pràctica d’activitat física moderada o vigorosa ha disminuït en 7,4 minuts per al gènere femení i en 7,1 per al masculí respecte al 2019-2020, fet que significa una reducció d’uns 50 minuts setmanals. Aquest deteriorament és superior en els entorns amb un percentatge més alt de pobresa infantil, ja que implica una disminució mitjana de gairebé 14 minuts al dia menys d’activitat física moderada o vigorosa. Això suposa gairebé 100 minuts a la setmana.

PASOS 2022-2023 ha estat possible gràcies als col·laboradors principals de l’estudi, Fundació Probitas i Fundació FCBarcelona; els aliats saludables Santander, IFA i Laureus, als 14 grups de recerca de tot Espanya, i al suport de diverses conselleries d’educació i salut de diverses comunitats autònomes.
Davant d’aquesta realitat, la Gasol Foundation insisteix en la importància de continuar impulsant les 200 mesures del Pla Estratègic Nacional per a la Reducció de l’Obesitat Infantil, que han d’abordar una mirada holística, que inclogui la promoció de l’activitat física, l’alimentació, les hores de son, la reducció de l’ús de pantalles i la promoció del benestar emocional i la qualitat de vida. Alhora, convé posar fre a l’increment de les desigualtats socials en salut que aquest informe PASOS 2022-2023 fa evidents.