Fa falta més evidència científica sobre els beneficis de la dieta mediterrània per al manteniment d’un pes saludable en la infància

L’equip científic de la Gasol Foundation contribueix en una revisió sistemàtica que demostra que són necessaris més estudis, especialment longitudinals i d’intervenció, per a demostrar l’associació entre la dieta mediterrània i l’acumulació excessiva de greix

La dieta mediterrània, malgrat els nombrosos beneficis amb els quals està associada, manca avui dia de suficient evidència científica que permeti concloure els seus efectes beneficiosos sobre el manteniment del pes saludable dels nens i nenes i adolescents.

Els doctors Camille Lassale (IMIM), Santi F. Gómez (Gasol Foundation) i Helmut Schröder (IMIM), en una recent revisió sistemàtica, han analitzat els articles científics de 8 estudis d’intervenció i 47 estudis observacionals que analitzava el nivell d’adherència a la dieta mediterrània i l’estat ponderal dels participants.

Les conclusions de la revisió, que s’ha publicat en Obesity Reviews, indiquen que més de la meitat dels estudis observacionals no van trobar una relació rellevant entre el nivell d’adherència a la dieta mediterrània i l’excés de pes. A més, 3 dels 5 estudis que incloïen una metodologia longitudinal, van trobar una associació inversa.

Cal destacar que la majoria dels 55 estudis analitzats van utilitzar una metodologia que no aconseguia la suficient robustesa científica com per a trobar conclusions estadísticament rellevants quant als dos aspectes esmentats. Per tant, fa falta més i millor evidència científica per a poder comprovar l’associació entre dieta mediterrània i l’adipositat en menors.

“Necessitem elevar la qualitat metodològica dels estudis sobre els potencials beneficis de la dieta mediterrània en relació amb la composició corporal durant la infància, ja que l’evidència actual no permet fer afirmacions concloents”, ha comentat el Dr. Santi F. Gómez, un dels autors de la revisió i responsable de Recerca i Programes de la Gasol Foundation. “A més, tenim com a repte científic abordar el desenvolupament i validació de nous qüestionaris breus que permetin avaluar en estudis epidemiològics l’alimentació dels nens i nenes, ja que les eines actuals presenten limitacions”.

A més, el desenvolupament de noves eines avaluatives serà clau per a estudiar l’evolució de l’alimentació en estudis longitudinals i també en estudis d’intervenció que es dirigeixin a promoure l’alimentació saludable i la prevenció de l’obesitat infantil.

Una altra de les conclusions que es destil·len de la revisió sistemàtica és la importància de considerar altres factors d’estil de vida quan a l’hora d’estudiar i intervenir sobre l’obesitat infantil. “Tenint en compte l’evidència científica disponible, convé plantejar-nos la importància que tenen altres factors d’estil de vida i d’entorn en la prevenció de l’obesitat”, ha destacat el Dr. Gómez. “Els nivells d’activitat física, les hores de somni i el benestar emocional també poden jugar un paper fonamental en la salut general dels nens i nenes, per la qual cosa s’han de tenir en compte en les iniciatives de salut pública dirigides a la reducció de l’obesitat infantil”.