Estudi SantBoiSà

SantBoiSà és un estudi pioner sobre l’obesitat infantil, que la Gasol Foundation porta realitzant en el municipi de Sant Boi de Llobregat des de 2015.

SantBoiSà és l’estudi de cohorts sobre obesitat infantil més ampli d’Espanya. La primera edició es va realitzar en 2015, on 160 nens i nenes escolaritzats a Sant Boi de Llobregat van participar en l’estudi. L’any 2016 es va augmentar substancialment el nombre total de participants fins a 792, i en 2017 van participar 854 nens i nenes. La continuïtat en el temps de l’estudi SantBoiSà permet conèixer l’evolució dels hàbits de vida saludable i l’estat ponderal dels menors del municipi, cobrint així una falta d’evidència científica en el nostre entorn sobre l’associació entre els hàbits de vida saludable i l’estat ponderal en la franja d’edat de l’estudi.

Resultats estudi SantBoiSà

  • Gairebé 3 de cada 10 menors avaluats per l’estudi SantBoiSà ja presenten sobrepès o obesitat.
  • 4 de cada 10 menors no realitzen activitat física de manera freqüent.
  • S’observa una major deterioració en els hàbits d’alimentació i d’activitat física entre els menors els progenitors dels quals disposen d’un menor nivell d’estudis.