Estudi PASOS 2022: els hàbits saludables es deterioren de forma rellevant entre els nens i les nenes en tan sols 3 anys

La Gasol Foundation ha presentat avui els resultats de la segona edició de l’estudi PASOS, que ens alerten del creixent nombre de nens/es i adolescents que no se sent bé a nivell emocional després de la pandèmia de la COVID-19

  • Durant la presentació de l’estudi, Pau Gasol ha apuntat l adifícil situació de la salut dels nens/es i adolescents: el 33,4 % presenta sobrepès o obesitat, realitat que s’agreuja en el cas del gènere masculí, la població de menor edat i la de menor nivell socioeconòmic.
  • 6 de cada 10 menors superen les hores recomanades d’ús de pantalles entre setmana, mentre que 8 de cada 10 supera la recomanació el cap de setmana.
  • Es redueix en 23 minuts al dia la mitjana de temps dedicada a l’activitat física moderada o vigorosa.
  • Pràcticament la meitat de la població infantil i adolescent espanyola no compleix la recomanació d’hores de son tant per als dies entre setmana com per als del cap de setmana.
  • Cada vegada menys nens i nenes arriben a un nivell òptim d’adherència a la dieta mediterrània i creix el percentatge dels/de les que presenten un nivell baix.

Dijous, 26 de gener de 2023. Els hàbits de vida dels nens i nenes a Espanya empitjoren a tots els nivells: benestar emocional, ús de pantalles, activitat física, hores de son i alimentació. Així ho apunten els resultats preliminars de l’estudi PASOS 2022, coordinat per la Fundació Gasol –fundació dels germans Pau i Marc Gasol per prevenir l’obesitat infantil– que també revelen que 1 de cada 3 nens, nenes i adolescents entre 8 i 16 anys viuen amb obesitat o sobrepès, en concret un 33,4 %.

Tot i que la incidència de l’obesitat infantil és lleugerament inferior que el 2019, quan un 36,1 % dels menors presentaven excés de pes, l’estudi revela un deteriorament general en la qualitat de vida dels més joves, fet que demostra la necessitat de continuar reforçant les intervencions que contribueixin a promocionar un estil de vida saludable entre els més joves. Durant el curs 2021-2022, més de 67.000 nens, nenes i les seves famílies van participar en els programes de promoció d’hàbits saludables de la Gasol Foundation tant a Espanya com a Portugal i l’entitat està treballant intensament per ampliar-ne l’abast i contribuir així a millorar els hàbits de salut de tota la infància tal com ja demostren les avaluacions d’impacte dels seus programes.

Pau Gasol, president de la fundació, ha assenyalat aquest matí en una roda de premsa celebrada en un dels centres educatius participants a l’estudi PASOS (IES Celestino Mutis, Madrid): “L’epidèmia de l’obesitat infantil està marcada per les desigualtats socials en salut. A més, les dades de l’estudi PASOS ens indiquen que els estils de vida de la població infantil i adolescent a Espanya s’han deteriorat en gran mesura en els darrers 3 anys. Hem d’activar recursos i iniciatives per aconseguir que tots els nens i les nenes a Espanya creixin en igualtat d’oportunitats”.

L’acte també ha comptat amb la participació de Carolina Darias, Ministra de Sanitat; Rafael Escudero, president de l’Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutricional (AESAN); la Dra. Anna Veiga, directora general de Fundació Probitas —col·laborador principal de PASOS 2019 i 2022— i la Dra. Marta Segú, directora general de la Fundació FC Barcelona —col·laborador principal de PASOS 2022. PASOS també ha estat possible gràcies al suport d’IFA, Santander i Laureus, aliats saludables del projecte.

1 de cada 10 nens i nenes viuen amb obesitat i obesitat severa
La segona edició de PASOS mostra que l’obesitat i l’obesitat severa continuen sent un repte que cal abordar entre els menors a Espanya. L’obesitat severa, el cas més greu d’excés de pes, es consolida a la població estudiada, ja que afecta un 1,5 %. Pel que fa a l’obesitat, la presenta un 11,8% dels nens i nenes de 8 a 16 anys, davant d’un 12,3% el 2019. Una de les hipòtesis per explicar aquest descens és la menor taxa de participació a PASOS 2022, que podria estar relacionada amb el creixent estigma al voltant del pes a la nostra societat. Això podria estar provocant que els nens, nenes i adolescents que presenten un excés de pes més gran declinin participar-hi per evitar el judici extern a l’entorn escolar, quedant exclosos de les xifres totals de sobrepès, obesitat i obesitat severa. Per aclarir aquesta hipòtesi, el consorci PASOS intentarà aprofundir en l’anàlisi sobre com aquest fenomen podria estar introduint un biaix rellevant en estudis com PASOS, que recullen dades antropomètriques in situ. La Gasol Foundation proposa que s’estudiïn totes les opcions que facin viable la sistematització i integració d’aquest tipus de dades recollides a les consultes de pediatria d’atenció primària per millorar la vigilància epidemiològica de l’obesitat infantil.

“Les conseqüències físiques, psicològiques i socials a curt, mitjà i llarg termini suposen un risc sistèmic pel dedesenvolupament de la societat”, segons apunta el Dr. Santi F. Gómez, director global de Recerca i Programes de la Gasol Foundation i investigador principal de l’estudi. “Cal destacar que l’obesitat (16,2 %) i l’obesitat severa (2,2 %) són molt més grans en la infància (fins a 12 anys) i en el gènere masculí respecte al femení, xifres extremadament preocupants si es mantenen al llarg de la vida”.

Gairebé la meitat de les nenes declaren sentir-se preocupades, tristes o infelices
Les dades de l’estudi PASOS mostren la realitat dura que viuen 4 de cada 10 nenes entre 8 i 16 anys a Espanya: un 40,1 % declara sentir-se preocupada, trista o infeliç, un percentatge molt superior al dels nens (23,9 %). Una diferència de magnitud similar s’observa a l’anàlisi comparativa entre la infància (20,4 %) i l’adolescència (41,6 %).

Dins del qüestionari de qualitat de vida, aquesta dimensió és la que presenta un deteriorament més gran en què, probablement, ha influït de manera rellevant el canvi de dinàmiques socials que ha experimentat la infància, i sobretot l’adolescència, durant la crisi sanitària de la COVID-19.

Les pantalles, cada vegada més presents a la vida dels menors
Els nens i nenes espanyols dediquen més de 3 hores al dia entre setmana a les pantalles, el que supera amb escreix la recomanació d’un màxim de 2 hores al dia davant de dispositius com ordinadors, mòbils, tablets o televisió. El cap de setmana, el temps dedicat a les pantalles és encara més gran: gairebé 5 hores al dia (294,1 minuts).

Després de la COVID-19, s’observa que s’incrementa el percentatge de nens i nenes que incompleixen la recomanació d’ús de pantalles tant entre setmana (64 % el 2022 versus 54,8 % el 2019) com el cap de setmana (83,8 % el 2022 versus 79 ,6 % el 2019). Aquest incompliment és més gran pel gènere masculí (65,2% entre setmana i 87,7% el cap de setmana) i l’adolescència (82,1% entre setmana i 93,4% el cap de setmana).

Mancant els resultats principals, l’activitat física també es deteriora
Fins ara, amb els resultats preliminars es constata que la mitjana de minuts dedicats a la pràctica d’activitat física moderada o vigorosa s’ha disminuït en 23 minuts diaris en el període del 2019 al 2022, augmentant l’incompliment quant a la mitjana de 60 minuts diaris.

El consorci PASOS està recollint dades mitjançant acceleròmetres que registren qualsevol moviment dels participants, i que permetran conèixer amb més precisió el nivell d’activitat física dels menors a Espanya.

Pràcticament la meitat de la població infantil dorm menys del recomanat
Les dades de l’estudi PASOS mostren que tan sols el 54,2 % de la població compleix amb la recomanació d’hores de son entre setmana, un valor similar al dels caps de setmana (53 %). Aquest incompliment creix gairebé un 6% respecte al 2019 pels dies entre setmana.

Més de la meitat dels adolescents (de 12 a 16 anys), el 56,8 % dorm menys de les hores recomanades de dilluns a divendres, mentre que són els infants (de 8 a 12 anys) els que compleixen menys la recomanació als caps de setmana, quan gairebé la meitat (49,1 %) dormen menys del recomanat.

Continua reduint-se l’adhesió a la dieta mediterrània
Els darrers 3 anys han accelerat la tendència que ja es va observar a la primera edició de l’estudi PASOS: l’adherència a la dieta mediterrània s’està deteriorant entre els nens i les nenes. En el període del 2019 al 2022, el nivell d’adherència alt a aquest tipus de dieta va passar del 40% al 36,7%, cosa que significa que 6 de cada 10 menors presenten un nivell mitjà o baix. De la mateixa manera, s’incrementa el percentatge de població infantil i adolescent que presenta un nivell baix d’adherència a la dieta mediterrània (del 10,1% el 2019 al 12,1% el 2022).

En aquest àmbit, l’estudi no revela diferències destacables per gènere, però sí segons l’edat, ja que només un 33% dels i les adolescents de 12 a 16 anys presenten un nivell òptim d’adherència a la dieta mediterrània respecte a un 41,2% de nens i nenes.

Obesitat infantil i estils de vida segons nivell socioeconòmic
Per fer l’anàlisi preliminar de les desigualtats segons el nivell socioeconòmic s’ha utilitzat la renda mitjana per persona i any de les seccions censals en què s’ubiquen els centres educatius participants a PASOS 2022. D’aquesta manera, l’estudi reflecteix que la prevalença d’obesitat és pràcticament el doble (16%) entre les i els participants avaluats en una escola de menor renda mitjana respecte dels avaluats en una escola de major renda.

Aquestes diferències segueixen aquesta mateixa tendència respecte a l’ús de pantalles, les hores de son i l’adherència a la dieta mediterrània: els infants i adolescents d’escoles situades en entorns més desafavorits presenten un estil de vida més deteriorat.