Aliança entre la Gasol Foundation, l’IDIAP i l’ICS

La Gasol Foundation suma forces amb l’Atenció Primària de l’Àrea Metropolitana Nord de l’institut Català de la Salut i l’IDIAPJGol per combatre l’obesitat infantil

  • La col·laboració entre les tres entitats tindrà per objectiu pilotar i validar un model d’intervenció comunitària capaç de prevenir l’obesitat infantil.
  • Mitjançant un ambiciós estudi coordinat des dels centres d’atenció primària es mesurarà els efectes de la intervenció multicomponent i multinivell sobre els estils de vida dels infants i les seves famílies.
  • En la fase pilot del projecte participaran al voltant de 1.000 nens i nenes de 3 a 10 anys.

 

22 de gener de 2020 – La Gasol Foundation ha signat un conveni de col·laboració amb la Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS i l’Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) amb l’objectiu de desenvolupar, de manera coordinada, programes i activitats que fomentin la recerca epidemiològica i en serveis sanitaris en l’àmbit de l’obesitat infantil.

“La recerca en l’àmbit de l’atenció primària en àrees com la de l’obesitat infantil és clau per generar coneixement i poder traslladar els resultats de la recerca a la pràctica clínica. Aquest ha de ser el camí a seguir si volem millorar l’eficiència del sistema sanitari, així com la salut de les persones”, afirma Concha Violan, Directora de l’Institut d’Investigació d’Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol

L’Atenció Primària de l’Àrea Metropolitana Nord acull el projecte Gasol CBI

La primera fase del desenvolupament de la col·laboració contempla un estudi pilot que es durà a terme en un període de 10 mesos i que permetrà avaluar l’efecte d’una intervenció comunitària en quant a l’evolució ponderal dels infants pes, alçada i circumferència de cintura, i el seu estil de vida alimentació, esport i activitat física, hores de son i benestar emocional. En total, participaran entre 900 i 1.300 nens i nenes d’entre 3 i 10 anys i els seus pares/mares/tutors d’un mateix municipi.

Es tracta d’una intervenció comunitària multinivell en la qual incidirà sobre els diferents factors que influeixen en l’adopció dels estils de vida: factors socials i comunitaris, condicions de vida i de treball, condicions socioeconòmiques, culturals i de l’entorn, etc. De la mateixa manera, aquesta acció multicomponent es caracteritzarà per la implicació de diversos sectors claus que tenen una influència i/o impacte en la salut dels més petits: centres oberts , centres educatius, entitats esportives i d’oci, ajuntaments, empreses i productores locals, centres d’atenció primària, etc.

“La comunitat científica coincideix en què la via més esperançadora per prevenir l’obesitat infantil són les intervencions comunitàries multinivell i multicomponent. Tot i això, encara cal molta evidència sobre aquest tipus d’intervencions i el projecte Gasol Community Based Intervention contribuirà de forma rellevant a disposar de dades concloents sobre el seu potencial”, explica Cristina Ribes, Directora Executiva de la Gasol Foundation.

Altres objectius secundaris del projecte seran l’impuls de la promoció de la salut dirigida als infants de la comunitat intervinguda des dels centres d’atenció primària a través de la capacitació i l’empoderament dels professionals; la creació de xarxes comunitàries a nivell local per incidir en els hàbits de salut dels més petits i les seves famílies; i la identificació d’aquells factors de risc en l’entorn dels nens i nenes que els dificultin seguir un estil de vida saludable per tal de poder fer recomanacions a les administracions locals. 

“L’atenció primària té un paper importantíssim i cabdal en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. El fet de treballar amb els infants i les seves famílies prevenint els factors de risc i disminuint la prevalença de malaltia crònica és treballar pel futur dels infants i de la comunitat.” afirma Núria Prat, Directora d’Atenció Primària Metropolitana Nord, de l’Institut Català de la Salut.